fbpx

Antywindykacja.

Czyli jak uchronić się przed agresywnymi działaniami windykacji?

Żaden z naszych Klientów, do tej pory nie wypierał się faktu, że posiada niespłacone kredyty i czuje obowiązek ich spłaty. Do naszej Kancelarii trafiają Klienci, w różnym stanie emocjonalnym i działania windykacji pogłębiają ich złe samopoczucie i nie pozwalają rozwiązać spraw z zalegającym zadłużeniem globalnie. Dlatego w odpowiedzi na potrzeby naszych Klientów oraz wszystkich, którzy na naszym blogu szukają odpowiedzi na nurtujące pytania, powstała lista PRAW DŁUŻNIKA. Nasi Klienci choć wpadli w sieć problemów chcą zachować GODNOŚĆ i dostać szansę na spłatę swoich zobowiązań na warunkach dostosowanych do ich możliwości.

Dlatego, aby mieć możliwość spojrzenia na swoje problemy z szerszej perspektywy i dokonać właściwych decyzji, MUSISZ znać swoje prawa w obliczu kontaktów z wierzycielami i windykacją.

1. MASZ PRAWO prosić o okazanie pełnomocnictwa na bazie, którego windykator może reprezentować swojego mocodawcę, czyli wierzyciela. Następnie poproś o okazanie ważnego dowodu tożsamości potwierdzającego, czy to faktycznie wskazana osoba w pełnomocnictwie zamierza z Tobą rozmawiać. Zapisz sobie dane osoby, z którą zamierzasz rozmawiać. 

Uczulamy, szczególnie osoby starsze i ich rodziny o zachowanie czujności i daleko posuniętej nieufności, ponieważ w bardzo łatwy sposób, mogą zostać oszukane metodą „na wnuczka” i oszuści podszywający się pod komornika, czy windykację mogą zrabować ostatnie środki do życia. 

Jeśli jesteś już naszym Klientem i posiadamy Twoje pełnomocnictwo do reprezentacji przed wierzycielami to możesz przekazać informację windykatorowi wraz z pełnomocnictwem, iż o informacje dotyczące spłaty zobowiązań mogą się zwrócić bezpośrednio do Kancelarii. Nie udzielaj windykatorowi informacji bez konsultacji z pracownikiem Kancelarii.

2. MASZ PRAWO zapoznać się na spokojnie z dokumentami przyniesionymi przez windykatora. Dlatego też NIGDY NIE PODPISUJ dokumentów bez uprzedniego zapoznania się. Najlepiej również przez rodzinę, bądź kogoś bliskiego. Starsze osoby posiadające zobowiązania, szczególnie mocno odczuwają presję z powodu niespłaconych zobowiązań. Dlatego też bywają niezwykle łatwym celem również dla prawdziwych windykatorów.

3. MASZ PRAWO nie rozmawiać z windykatorem o on nie ma prawa tego żądać, tym bardziej posuwając się do szantażu argumentami, że wszyscy sąsiedzi usłyszą, że masz długi. Jeśli windykator ujawnia osobom trzecim Twoje zobowiązania naraża się na odpowiedzialność karną z tytułu naruszenia ustawy o ochronie danych osobowych oraz odpowiedzialność cywilną z tytułu naruszenia dóbr osobistych. Wychodź z założenia, że Twój dom Twoją twierdzą. Windykator może jedynie poprosić o spłacenie zobowiązania. Jeśli jednak chcesz porozmawiać z windykatorem, możesz zaproponować spotkanie w Kancelarii lub przynajmniej w obecności rodziny. Staraj się nie podejmować rozmów z windykacją sam na sam.

4. Masz prawo do GODNOŚCI i SZACUNKU. Zwróć uwagę, czy zachowanie windykatora ma cechy gróźb, szantażu, przemocy. Nierzadko zdarza się, że windykator straszy odebraniem majątku, wezwaniem policji bądź prokuratury. Jest to stosowanie groźby karalnej w celu wymuszenia zwrotu wierzytelności. Czyn taki może być zakwalifikowany jako zachowanie objęte art. 191 §1 i 2 k.k. tj. zgodnie z brzmieniem § 1. Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. W związku z tym, masz prawo się chronić i wezwać policję informując o tym fakcie windykatora. 

 

kancelaria rio

5. MASZ PRAWO do zachowania miru domowego. Nietykalność mieszkania gwarantuje w Polsce Konstytucja w której, w art. 50 czytamy o tym, że „Zapewnia się nienaruszalność mieszkania. Przeszukanie mieszkania, pomieszczenia lub pojazdu może nastąpić jedynie w przypadkach określonych w ustawie i w sposób w niej określony” Kodeks karny z kolei wymienia miejsca, w których nie można zakłócać miru domowego. Czyli mówiąc w uproszczeniu wchodzić, wdzierać się i przebywać bez zgody lub wbrew woli właściciela danego obiektu. W artykule 193 k.k. czytamy, że „kto wdziera się do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo ogrodzonego terenu albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

6. MASZ PRAWO do spokoju. Gdy poinformujesz windykatora, o podjętych staraniach spłaty zobowiązań i nie życzysz sobie codziennych wielokrotnych telefonów, a ten pomimo tego stosuje naciski i wymuszenia, przedstawia wizję, że nie pozwoli Ci normalnie funkcjonować, dzwoni w porach wczesno porannych lub nocnych a on dalej to robi, to może to wyczerpywać znamiona przestępstwa uporczywego nękania tj. przestępstwa z art.190a k.k. 

7. MASZ PRAWO do nagrywania wizyty windykatora lub rozmowy telefonicznej. O fakcie nagrywania musisz poinformować na początku rozmowy telefonicznej bądź na początku spotkania z windykatorem o ile wyrażasz zgodę na taką wizytę.

8. MASZ PRAWO nie deklarować wpłat jeśli nie masz środków do ich zapłaty. Taka deklaracja co do kwoty, terminu zapłaty i niedotrzymanie tych ustaleń może spowodować, że zostaniesz uznany za mało wiarygodnego i dać pretekst do większych nacisków windykatorowi. Jeśli jednak uznasz, że posiadasz środki na zapłatę zaległości to środków nigdy nie przekazuj w gotówce tylko poinformuj windykatora, że wykonasz przelew.

9. PAMIĘTAJ windykacja nie jest organem egzekucyjnym. Mogą poruszać się w sferze tzw miękkiej windykacji, czyli prosić o zapłatę. Pozostałe czynności egzekucyjne są możliwe dopiero przez działania komornika sądowego, który działa na zlecenie wierzyciela po uprzedniej sprawie sądowej. Działania windykacji mają miejsce przed sprawą sądową i nie są działaniami egzekucyjnymi.

Zespół prawny Kancelarii Prawnej What.Now Sp. z o.o. gotowy jest pomóc we wszelkich formalnościach w celu uzyskania pomocy prawnej przy upadłości i restrukturyzacji konsumenckiej oraz restrukturyzacji podmiotów gospodarczych. Zapraszamy do kontaktu!

Przewiń do góry