fbpx

Andrzej Kopeć

Alimenty, a upadłość konsumencka

Alimenty, a upadłość konsumencka Upadłość konsumencka daje dłużnikowi możliwość częściowego lub całkowitego oddłużenia się, a pozbycie się ciężaru zobowiązań należy do najważniejszych celów postępowania upadłościowego. Alimenty są środkami przeznaczonymi na bieżące utrzymanie, dlatego osoby, które je otrzymują, w tym dzieci, małżonkowie czy rodzice – w przypadku ogłoszenia przez dłużnika upadłości finansowej, są niepewni swojej przyszłości. …

Alimenty, a upadłość konsumencka Read More »

Nowe postępowanie o zatwierdzenie układu – remedium na Polski Ład?

Nowe postępowanie o zatwierdzenie układu – remedium na Polski Ład? Wprowadzenie Polskiego Ładu zbiegło się z wdrożeniem do systemu prawnego znowelizowanego postępowania o zatwierdzenie układu. Zatem, przewrotnie można by rzec, że ustawodawca, mając na względzie trud przedsiębiorców wynikający z nowego, skomplikowanego systemu podatkowego, dał im również świetne narzędzie do uniknięcia ewentualnych negatywnych konsekwencji tych zmian. …

Nowe postępowanie o zatwierdzenie układu – remedium na Polski Ład? Read More »

Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ) w pytaniach i odpowiedziach

Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ) w pytaniach i odpowiedziach Na mocy przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2018 roku o Krajowym Rejestrze Zadłużonych po kilkukrotnej zmianie terminu od 1 grudnia 2021 roku rozpocznie funkcjonowanie Krajowy Rejestr Zadłużonych. Wprowadzenie niniejszego rejestru jest odpowiedzią na Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania …

Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ) w pytaniach i odpowiedziach Read More »

Rozdzielność majątkowa, a upadłość konsumencka

Rozdzielność majątkowa, a upadłość konsumencka Co to jest małżeński ustrój majątkowy? W polskim ustawodawstwie rozróżnić możemy dwa rodzaje małżeńskich ustrojów majątkowych. Ustawowy oraz umowny. Z najpopularniejszym, ustawowym ustrojem majątkowym mamy do czynienia z chwilą zawarcia małżeństwa. Ustrój ten obejmuje przedmioty majątkowe nabyte w czasie jego istnienia przez oboje małżonków lub jednego z nich, przykładem może …

Rozdzielność majątkowa, a upadłość konsumencka Read More »

Scroll to Top