fbpx

Andrzej Kopeć

Alimenty, a upadłość konsumencka

Alimenty, a upadłość konsumencka Upadłość konsumencka daje dłużnikowi możliwość częściowego lub całkowitego oddłużenia się, a pozbycie się ciężaru zobowiązań należy do najważniejszych celów postępowania upadłościowego. Alimenty są środkami przeznaczonymi na bieżące utrzymanie, dlatego osoby, które je otrzymują, w tym dzieci, małżonkowie czy rodzice – w przypadku ogłoszenia przez dłużnika upadłości finansowej, są niepewni swojej przyszłości. Z drugiej strony występuję też dłużnik alimentacyjny, który planując swoje bankructwo, chce poznać możliwości, jakie ma do zaoferowania polski system prawny  w tym zakresie. Po ustaleniu planu spłaty, Sąd odpowiednio umarza większość wierzytelności, takich jak zaciągnięte wcześniej pożyczki, czy kredyty. Co jednak dzieje się z …

Alimenty, a upadłość konsumencka Czytaj więcej »

Nowe postępowanie o zatwierdzenie układu – remedium na Polski Ład?

Nowe postępowanie o zatwierdzenie układu – remedium na Polski Ład? Wprowadzenie Polskiego Ładu zbiegło się z wdrożeniem do systemu prawnego znowelizowanego postępowania o zatwierdzenie układu. Zatem, przewrotnie można by rzec, że ustawodawca, mając na względzie trud przedsiębiorców wynikający z nowego, skomplikowanego systemu podatkowego, dał im również świetne narzędzie do uniknięcia ewentualnych negatywnych konsekwencji tych zmian. Na pewno jest to również wynikową wielkiego sukcesu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, które przestało obowiązywać  z dniem 30 listopada 2021 roku, a w trakcie swojego obowiązywania ochroniło wiele polskich przedsiębiorstw przed nagłą egzekucją majątku, i zerwaniem najważniejszych umów, a  to z kolei przyczyniło się do uniknięcia …

Nowe postępowanie o zatwierdzenie układu – remedium na Polski Ład? Czytaj więcej »

Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ) w pytaniach i odpowiedziach

Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ) w pytaniach i odpowiedziach Na mocy przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2018 roku o Krajowym Rejestrze Zadłużonych po kilkukrotnej zmianie terminu od 1 grudnia 2021 roku rozpocznie funkcjonowanie Krajowy Rejestr Zadłużonych. Wprowadzenie niniejszego rejestru jest odpowiedzią na Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego nr 2015/848, które przewidywało utworzenie scentralizowanego systemu łączącego rejestry funkcjonujące w krajach członkowskich Unii Europejskiej.  Czym będzie Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ)?  Krajowy Rejestr Zadłużonych prowadzony będzie w sposób elektroniczny przez Ministra Sprawiedliwości, a dostęp do niego będzie jawny oraz w pełni bezpłatny – po …

Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ) w pytaniach i odpowiedziach Czytaj więcej »

Rozdzielność majątkowa, a upadłość konsumencka

Rozdzielność majątkowa, a upadłość konsumencka Co to jest małżeński ustrój majątkowy? W polskim ustawodawstwie rozróżnić możemy dwa rodzaje małżeńskich ustrojów majątkowych. Ustawowy oraz umowny. Z najpopularniejszym, ustawowym ustrojem majątkowym mamy do czynienia z chwilą zawarcia małżeństwa. Ustrój ten obejmuje przedmioty majątkowe nabyte w czasie jego istnienia przez oboje małżonków lub jednego z nich, przykładem może być tutaj wynagrodzenie za pracę lub dochód z majątku wspólnego. Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową, bo takie również występują – należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Drugi rodzaj ustroju polega na umowie zawartej pomiędzy małżonkami. Umowa taka musi mieć formę aktu notarialnego i zawierana …

Rozdzielność majątkowa, a upadłość konsumencka Czytaj więcej »

Scroll to Top
Przewiń do góry