Nowy kształt postępowania o zatwierdzenie układu

Nowy kształt postępowania o zatwierdzenie układu , czyli jak wygląda hybryda postępowania o zatwierdzenie układu oraz uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu wprowadzonego tzw. tarczą 4.0? Ustawa z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw, (zwaną dalej Ustawą) nowelizuje przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo Restrukturyzacyjne, (zwane dalej Prawem Restrukturyzacyjnym). Przepisy modyfikują regulujące postępowanie o zatwierdzenie układu, (zwane dalej PZU), w oparciu o główne założenia uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu, (zwanego dalej UPR), które stało się na przestrzeni ostatniego roku najchętniej wybieranym przez Dłużników rodzajem postępowania restrukturyzacyjnego. Jaki będzie …

Nowy kształt postępowania o zatwierdzenie układu Czytaj więcej »