Życie po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej

Życie po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej Etapem kulminacyjnym postępowania dotyczącego upadłości konsumenckiej jest wydanie postanowienia w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli, wydanie postanowienia w przedmiocie umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty, bądź wydanie postanowienia w przedmiocie warunkowego umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty. W praktyce najczęściej będziemy mieli do czynienia z tą pierwszą sytuacją, tj. ustaleniem planu spłaty wierzycieli. Plan spłaty określa zakres i czas spłacania przez upadłego zobowiązań. W zależności od sytuacji dłużnika, plan spłaty może zostać ustalony na okres do 36 miesięcy, natomiast jeśli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek …

Życie po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej Czytaj więcej »