fbpx

Monika Kubajewska

Upadłość konsumencka – część II

Upadłość konsumencka – część II Tzw. upadłość konsumencka (postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej) to postępowanie sądowe dedykowane każdej osobie fizycznej, która utraciła zdolność regulowania zobowiązań finansowych. Przesłanką ogłoszenia upadłości jest niewypłacalność.  Niewypłacalność oznacza w praktyce taki stan finansowy, który uniemożliwia dokonywanie spłat zgodnie z ustalonymi harmonogramami umownymi, czyli: – brak wystarczających środków …

Upadłość konsumencka – część II Read More »

Okoliczności, które leżą u podstaw oddalania przez sądy wniosków o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego

Okoliczności, które leżą u podstaw oddalania przez sądy wniosków o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego W dzisiejszym artykule poruszymy tematykę związaną z okolicznościami, które mogą leżeć u podstaw oddalania przez sądy wniosków o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Z jakich przyczyn sąd może oddalić wniosek? Odpowiadając na to pytanie, należy w pierwszym rzędzie wskazać, że restrukturyzacja to przede wszystkim …

Okoliczności, które leżą u podstaw oddalania przez sądy wniosków o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego Read More »

Efekt utopionych kosztów

Efekt utopionych kosztów Określenie sytuacji ekonomicznej, poznanie genezy powstania problemów finansowych, które doprowadziły do niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością, zrozumienie procesów i problemów, z którymi mierzą się nasi klienci jest naszym codziennym zadaniem.  Czy decyzje podejmowane przed konsumentów bądź osoby kierujące własnym przedsiębiorstwem zawsze są zgodne z teorią ekonomii? Przedsiębiorcy postrzegani są jako osoby bardziej skłonne …

Efekt utopionych kosztów Read More »

Scroll to Top