fbpx

Dane liczbowe w zakresie upadłości konsumenckiej

Co to jest upadłość konsumencka? Od kiedy można z niej skorzystać?

Nowelizacja z dnia 31 marca 2009 r. wprowadziła do polskiego prawa upadłościowego możliwość redukcji, a nawet całkowitego umorzenia zobowiązań osoby fizycznej nieprowadzającej działalności gospodarczej. Ten rodzaj postępowania upadłościowego potocznie nazywa się „upadłością konsumencką”. Nie jesteś przedsiębiorcą i borykasz się z problemami finansowymi? Jest to dla Ciebie realna szansa na odzyskanie życiowego spokoju, o czym szerzej w osobnym artykule.

Co może stanowić podstawę do złożenia wniosku o upadłość konsumencką?

Co ważne, wskazać można na tendencję ustawodawcy do stopniowej liberalizacji przesłanek ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

W dzisiejszych czasach, tak trudnych gospodarczo, coraz więcej ludzi popada w stan niewypłacalności. Przyczyny tego zjawiska rzeczy są różne, na przykład: kryzys gospodarczy spowodowany  pandemią zakaźnej choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2, problemy zdrowotne, utrata pracy, czy jakikolwiek inne niemożliwe do przewidzenia okoliczności.

W tym zakresie warto spojrzeć na tabelę prezentującą coroczny wzrost w zakresie ilości ogłoszonych upadłości konsumenckich:

Rok

Liczba upadłości konsumenckich

2016

4.434

2017

5.535

2018

6.570

2019

7.944

2020

8.030

Łącznie: 32.513

Źródło: Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej

Jak wyraźnie widać, z roku na rok coraz więcej Polaków nieprowadzących działalności gospodarczej korzysta z możliwości, jaką przewidują przepisy ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1228, 2320, z 2021 r. poz. 1080, 1177.).

Stopniowo zwiększa się świadomość społeczna w kwestii możliwości rozwiązania problemu niewypłacalności. Co więcej, pozytywny wpływ na liczbę ogłoszonych upadłości konsumenckich miała eliminacja przesłanki braku zawinienia dłużnika w doprowadzeniu do stanu niewypłacalności w 2020 r.

Jak sytuacja w zakresie upadłości konsumenckich kształtuje się w obecnym – 2021 roku?

Poza danymi z nieodległej przeszłości, na pewno chcesz zaznajomić się także z tymi najbardziej aktualnymi. Problemom finansowym najlepiej jest przecież przeciwdziałać od razu, tu i teraz.  Zwlekanie spowoduje tylko ich pogorszenie.

Rok 2021 jest dla upadłości konsumenckiej rokiem rekordowym. Zakończone sukcesem postępowanie w Twojej sprawie może być częścią tego rekordu.

Konkretne liczby z podziałem na miesiące ukazuje zamieszczona tabela:

 

Miesiąc 2021 r.

Liczba upadłości konsumenckich

styczeń

1.498

luty

1.590

marzec

1.631

kwiecień

1.510

maj

1.397

czerwiec

1.441

Łącznie: 9.067

Źródło: Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej

 

Jaki płynie z tych danych wniosek?

Już w połowie roku liczba ogłoszonych upadłości konsumenckich była wyższa niż w poprzednich latach. Tendencja ta z pewnością utrzyma się, a nawet przyspieszy.

 

W jakim wieku są osoby, które najczęściej ogłaszają upadłość konsumencką?

Trudności w regulowaniu zobowiązań dotykają w 2021 r. każdego, niezależnie od wieku, co prezentuje poniższa tabela:

 

Przedział wiekowy

Liczba upadłości konsumenckich w przedziale wiekowym

Procentowy udział w całości upadłości konsumenckich

14-29

611

6,74

30-39

2087

23,03

40-49

2301

25,39

50-59

1631

18,00

60-69

1601

17,67

70-79

725

8,00

80-90

105

1,16

Źródło: Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej

Wiek nie jest żadną przeszkodą w przeprowadzeniu postępowania upadłościowego. W 2021 r., dotychczas najmłodszy upadły miał 14 lat, a dotychczas najstarszy 90 lat.

Czy istnieją zależności pomiędzy regionem Polski a upadłością konsumencką?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, warto spojrzeć na poniższy diagram, który przedstawia zaangażowanie poszczególnych województw w liczbie ogłaszanych upadłości konsumenckich:

Źródło: Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej

Niemniej, pamiętaj że niezależnie od regionu, który zamieszkujesz, możesz skorzystać z możliwości częściowej redukcji, a nawet całkowitego umorzenia swoich zobowiązań.

Pamiętaj, że:

– niewypłacalność to nie przestępstwo;

– prawo wyposaża Cię w możliwość skutecznego oddłużenia;

– możesz liczyć na pomoc profesjonalistów.

Wyspecjalizowani prawnicy Kancelarii Prawnej What.Now Sp. z o.o. mogą Ci pomóc w przypadku problemów z regulowaniem zobowiązań. Najłatwiej skontaktujesz się z nami poprzez:

– kontakt e-mail: kontakt@whatnow.pl;

– telefonicznie: +48 728 479 712;

– poprzez formularz kontaktowy.

Scroll to Top