fbpx

Efekt utopionych kosztów

Określenie sytuacji ekonomicznej, poznanie genezy powstania problemów finansowych, które doprowadziły do niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością, zrozumienie procesów i problemów, z którymi mierzą się nasi klienci jest naszym codziennym zadaniem. 

Czy decyzje podejmowane przed konsumentów bądź osoby kierujące własnym przedsiębiorstwem zawsze są zgodne z teorią ekonomii?

Przedsiębiorcy postrzegani są jako osoby bardziej skłonne do podejmowania ryzyka i spostrzegania różnych sytuacji w biznesie jako bardziej korzystne niż te, które działalności nie prowadzą. Przedsiębiorczość pojmowana jako wykorzystywanie okazji, gotowość do podejmowania nowych form aktywności, kreatywność, innowacyjność przyczynia się do poprawy warunków życia, zmniejszenia bezrobocia i innych ważnych aspektów życia codziennego. Ta postawa jest wysoce pożądana w kontekście rozwoju gospodarczego. 

Frank Knight – amerykański ekonomista – twierdził, iż przedsiębiorcy gotowi są angażować się z sytuacje niepewne, w których trudno cokolwiek przewidzieć. Podejmują działania, które obarczone są ryzykiem mając na uwadze potencjalne korzyści. Chęć stworzenia innowacyjnych projektów, zaistnienia na rynku, dostarczenia nowych technologii wiąże się z akceptacją pewnych niejasności, aprobatą braku gwarancji na sukces przedsięwzięcia.

Otwarcie własnego przedsięwzięcia często wiąże się z podjęciem znacznych wysiłków finansowych ale również związanych z dużym nakładem pracy. Skala zaangażowania i czas to dwa wymiary, które determinują podejmowanie decyzji choćby o kontynuowaniu prowadzenia biznesu. Mimo ponoszonych strat podtrzymujemy powzięte wcześniej działania.. 

Liczymy na to, że ciężka praca i zaangażowanie przyniesie spodziewane rezultaty. Chęć wyrównania poniesionych strat to mechanizm, który towarzyszy przedsiębiorcom po doznaniu porażki finansowej. Stajemy się wówczas bardziej skłonni do zaciągnięcia kolejnego zobowiązania finansowego. Niebezpieczeństwo pojawia się gdy posiłkujemy się kolejnymi kredytami, by realizować cel, a biznes nadal nie zarabia jak to pierwotny biznesplan zakładał.

W psychologii to zjawisko określane jest jako efekt utopionych kosztów

Osoba, która zaangażowała własne pieniądze, często oszczędności czy dorobek całego życia nie zrezygnuje z dalszego prowadzenia biznesu. Odczuwamy strach przed zmarnowaniem naszej pracy i wysiłku. Zamykając działalność musimy pogodzić się z porażką. Wszystko na co długo pracowaliśmy nie przyniosło spodziewanego efektu. Straciliśmy zainwestowane pieniądze i czas. Planujemy działania biorąc pod uwagę wcześniejsze zaangażowanie i pod tym kątem podejmujemy dalsze decyzje. Zastanawiamy się patrząc w przeszłość i oceniając dotychczasowy nakład pracy. 

Teoria ekonomii zakłada jednak, że inwestor nie powinien brać pod uwagę strat z przeszłości, a skupić się na tym, co chce osiągnąć w przyszłości. Liczą się obecne zyski, a nie dotychczas podjęte działania. Oczywiście nie zapominając o racjonalnym gospodarowaniu, wyciąganiu wniosku z uprzednio podjętych kroków czy też optymalizacji kosztowej. 

Niemniej w natłoku codziennej pracy, często pod presją czasu, w gąszczu wielu spraw ale również emocji, z jakimi borykają się przedsiębiorcy trudno o dokonanie obiektywnej oceny. Skuteczne zarządzanie wymaga ciągłej analizy zysków, strat, uwzględniania nieprzewidzianych sytuacji, wypracowywania jak najbardziej rentownych rozwiązań.

Co w sytuacji, gdy kondycja firmy nie ulega poprawie, raty kredytów przewyższają dochody, bank odmówił kolejnego finansowania a my odczuwamy coraz większy stres związany z prowadzeniem firmy? 

Czy ogłoszenie upadłości to właściwy krok? Co z majątkiem prywatnym i firmowym? Jakie konsekwencje się z tym wiążą? Czy istnieje alternatywa?

Na te i szereg innych pytań, wątpliwości odpowiadamy podczas codziennych rozmów z naszymi Klientami. Nasze działania koncentrujemy na zrozumieniu potrzeb i oczekiwań naszych Klientów. Aby w pełni poznać sytuację, zaproponować rozwiązanie, które ale tylko trwale przywróci płynność ale również zapewnią spokój psychiczny i poczucie bezpieczeństwa na dalsze lata prowadzenia działalności.

Zapraszamy na konsultacje do naszych oddziałów.

Najszybciej skontaktujesz się z nami:
– telefonicznie: +48534400013
– przez e-mail: m.kubajewska@whatnow.pl
Scroll to Top