fbpx

Korzyści płynące z ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Nowelizacja ustawy Prawo upadłościowe z 2019 r. spowodowała, że dostęp do oddłużenia ma praktycznie każda osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, która stała się niewypłacalna. Oddłużenie poprzez upadłość niesie za sobą szereg korzyści dla upadłego.  

Brak egzekucji – zawieszenie postępowań egzekucyjnych i sądowych

W pierwszej kolejności, tuż po ogłoszeniu upadłości – z mocy prawa zostają zawieszone wszystkie postępowania egzekucyjne oraz sądowe wszczęte przed ogłoszeniem upadłości i prowadzone wobec dłużnika aż do zakończenia postępowania upadłościowego. Również wszelkie czynności windykacyjne, które zmierzają do odzyskania długu prowadzone przez wierzycieli, powinny zostać wstrzymane. 

Zmniejszenie kwoty zadłużenia 

Syndyk tworząc plan spłaty wierzycieli, który następnie musi zostać zatwierdzony przez sąd, bierze pod uwagę sytuację finansową upadłego oraz jego możliwości zarobkowe. Konsekwencją ustalenia planu spłaty jest rozłożenie długu na raty, dostosowane do możliwości finansowych upadłego, co bardzo często wiąże się z tym, że plan spłaty obejmuje jedynie część kwoty zadłużenia. 

Plan spłaty co do zasady nie powinien być dłuższy niż 36 miesięcy. Wszelkie długi, w tym zaciągnięte chwilówki powstałe przed ogłoszeniem upadłości, a pozostałe po likwidacji majątku dłużnika oraz wykonaniu planu spłaty podlegają umorzeniu, poza m.in. długami o charakterze alimentacyjnym, grzywnami orzeczonymi przez sąd, zobowiązaniami, których upadły umyślnie nie ujawnił oraz inne wskazane w ustawie prawo upadłościowe. W wyjątkowej sytuacji upadłego, w przypadku gdy jest on trwale niezdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat, sąd może umorzyć zobowiązania bez ustalania planu spłaty. 

Upadły nie pozostanie bez dachu nad głową

Konsekwencją ogłoszenia upadłości jest likwidacja majątku dłużnika, dotyczy to także mieszkania czy też domu będącego własnością lub współwłasnością upadłego. Jednakże upadły nie zostanie bez środków na zapewnienie sobie dachu nad głową. Upadłemu przysługuje prawo do otrzymania z masy upadłości kwoty odpowiadającej przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego w tej samej lub sąsiedniej miejscowości za okres od 12 do 24 miesięcy.

Zaprzestanie naliczania odsetek

Z chwilą ogłoszenia upadłości wierzyciele nie mogą już naliczać odsetek od zaciągniętych długów, przez co kwota zadłużenia przestanie się powiększać. Zasada ta nie dotyczy jednak wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo hipoteką czy zastawem rejestrowym, natomiast odsetki od tych wierzytelności mogą zostać zaspokojone wyłącznie z przedmiotu zabezpieczenia.

Jeżeli wpadłeś w spiralę zadłużenia i brak jest perspektyw na wyjście z tej sytuacji, warto rozważyć przeprowadzenie upadłości konsumenckiej. Oprócz korzyści finansowych płynących z ogłoszenia upadłości, upadły zyskuje również komfort psychiczny, a po zakończeniu postępowania rozpoczyna życie z tzw. czystą kartą.

Zespół prawny Kancelarii Prawnej What.Now Sp. z o.o. gotowy jest pomóc we wszelkich formalnościach w celu uzyskania pomocy publicznej przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Zapraszamy do kontaktu!

Ponadto, zapraszamy serdecznie na zapisy na bezpłatny webinar, który odbędzie się 7 kwietnia 2022 r. o godz. 17:00. Prowadzącym będzie Prezes Kancelarii Prawnej what.now – Rafał Machaliński DBA, LL.D.

 

 

Scroll to Top