fbpx

Nowe postępowanie o zatwierdzenie układu – remedium na Polski Ład?

Wprowadzenie Polskiego Ładu zbiegło się z wdrożeniem do systemu prawnego znowelizowanego postępowania o zatwierdzenie układu. Zatem, przewrotnie można by rzec, że ustawodawca, mając na względzie trud przedsiębiorców wynikający z nowego, skomplikowanego systemu podatkowego, dał im również świetne narzędzie do uniknięcia ewentualnych negatywnych konsekwencji tych zmian. Na pewno jest to również wynikową wielkiego sukcesu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, które przestało obowiązywać  z dniem 30 listopada 2021 roku, a w trakcie swojego obowiązywania ochroniło wiele polskich przedsiębiorstw przed nagłą egzekucją majątku, i zerwaniem najważniejszych umów, a  to z kolei przyczyniło się do uniknięcia konieczności ogłoszenia upadłości i zagwarantowało ciągłość bytu przedsiębiorstwa. Z perspektywy ostatniego roku, wiemy że przez możliwość przeprowadzenia uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego wiele firm przeprowadziło reorganizację swojej działalności i aktualnie z powodzeniem konkurują na rynku, pomimo swojej bardzo złej sytuacji na początku pandemii COVID-19.   

Dobrze wiadomo, że będąc przedsiębiorcą, ciężko dokładnie zaplanować kolejne lata, a już na pewno nie sposób przewidzieć sytuacji finansowej swojej działalności przy wprowadzaniu tak obszernego systemu podatkowego, który w większości przypadków sprowadza się do zwiększenia dotychczasowych opłat, a także wdraża nowe narzędzia kontroli podatników.

Niepewna sytuacja na świecie, regularne lock-downy spowodowane pandemią COVID-19, wstrzymane dopłaty unijne, szalejąca inflacja, wprowadzanie nowych przepisów, czy w końcu przerwane łańcuchy dostaw i zmiana sytuacji na globalnym rynku, w którym to prymat wiodą wielkie korporacje, co rusz pochłaniające kolejne sektory gospodarki, na pewno nie sprzyja w działaniu tym najmniejszym. Przedsiębiorcy stawiani są przed ogromnymi wyzwaniami, którym sprostają tylko Ci najsprytniejsi, najlepiej poruszający się w gąszczu zawirowań prawnych.

Istotne jest, że w takiej sytuacji, warto szukać optymalnych rozwiązań, a jednym z nich jest umożliwienie przeprowadzenia szybkiej i skutecznej restrukturyzacji.

Jakie korzyści zyska przedsiębiorca decydując się na nowe postępowanie o zatwierdzenie warunków układu?

  • Nie trzeba składać wniosku do Sądu. Postępowanie inicjowane jest w pełni elektronicznie poprzez obwieszczenie w systemie KRZ (Krajowy Rejestr Zadłużonych).
  • Nabywa ochronę przed egzekucją komorniczą. Postępowania egzekucyjne zostają zawieszone, a dotychczasowe zajęcia komornicze uchylone.
  • Ochrona przed rozwiązywaniem istotnych umów dla działalności przedsiębiorstwa. Przedsiębiorcą nie musi się już obawiać, że pomimo zalegania z płatnościami kontrahent bądź bank wypowiedzą umowę.
  • Porozumienie się z wierzycielami w zakresie spłaty poprzez zawarcie układu bez udziału sądu. Częściowe umorzenie zobowiązań, umorzenie odsetek, wydłużenie okresu spłaty.
  • Nawet kilkunastomiesięczna przerwa w spłacie zobowiązań. Złapanie „oddechu” i czas na skoncentrowanie się na usprawnieniu działania swojej firmy, w tym odzyskania płynności finansowej.
  • Skuteczne oddłużenie i uniknięcie upadłości.
  • Postępowanie jest odformalizowane i bardzo szybkie.

Nie da się ukryć, że ustawodawca na gruncie nowelizacji prawa restrukturyzacyjnego wprowadził szereg rozwiązań mających na celu uzyskanie dostępu do osiągnięcia wymiernych efektów dla restrukturyzowanego przedsiębiorstwa, przede wszystkim w postaci skutecznego oddłużenia, ale przy zapewnieniu jak najgłębszej ochrony integralności przedsiębiorstwa dłużnika. Zakres ochrony jaką otrzyma przedsiębiorca można porównać do zabezpieczenia wynikającego ze znanego nam od lat w polskim porządku prawnym postępowania sanacyjnego, natomiast jest dużo bardziej odformalizowane, a przy tym nieporównywalnie tańsze i trwa zdecydowanie krócej.

Nowe postępowanie o zatwierdzenie układu – kołem ratunkowym przedsiębiorców?

Zmiany te są na pewno ukłonem w stronę przedsiębiorców. Nowe postępowanie o zatwierdzenie układu (PZU) jest niejako „kołem ratunkowym”, które pozwoli przetrwać polskim firmom w tych niesprzyjających i niepewnych czasach, a restrukturyzacja doprowadzi do dostosowania się do wymagań zmieniającego się świata i stworzy szansę na bycie maksymalnie konkurencyjnym w stosunku do innych przedsiębiorców.  

Zespół prawny Kancelarii Prawnej what.now® sp. z o.o. gotowy jest pomóc we wszelkich formalnościach w celu uzyskania pomocy prawnej przy upadłości i restrukturyzacji konsumenckiej oraz restrukturyzacji podmiotów gospodarczych.

Zapraszamy do kontaktu!

Scroll to Top