fbpx

Na czym polega? 

Słowem wstępu – przepisy dotyczące postępowania restrukturyzacyjnego weszły w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku, wcześniej obowiązywały przepisy dotyczące postępowania naprawczego, które jednak nie odpowiadało w sposób właściwy na potrzeby przedsiębiorców w kryzysie. 

Czym jest postępowanie restrukturyzacyjne?

Postępowanie restrukturyzacyjne, to postępowanie sądowe, które ma na celu nie dopuścić do konieczności ogłoszenia upadłości przez dłużnika poprzez umożliwienie mu restrukturyzacji jego zobowiązań poprzez zawarcie układu z wierzycielami w wyniku prowadzonych uprzednio negocjacji.

Prawo restrukturyzacyjne wyróżnia 4 tryby postępowań których wybór przez dłużnika zależy od kilku istotnych czynników związanych z jego sytuacją finansową. Postępowania te w przepisach prawa restrukturyzacyjnego uszeregowane są w sposób odzwierciedlający stopień ingerencji w funkcjonowanie przedsiębiorstwa a także stopień udzielonej ochrony dłużnikowi np. przed egzekucją. Możliwość wyboru procedury restrukturyzacyjnej ma za zadanie przyczynić się do lepszego rozwiązywania problemu przedsiębiorców w kryzysie. 

Jakie postępowanie restrukturyzacyjne mogę wybrać? 

Prawo restrukturyzacyjne przewiduje możliwość wyboru następujących – niezależnych –  trybów postępowań, tj.: 

Pamiętać należy, że możliwość wyboru odpowiedniego postępowania restrukturyzacyjnego zależna jest także od wysokości sumy spornych wierzytelności (rozumianych jako wierzytelności, co do których toczy się postępowanie sądowe) uprawniających do głosowania nad układem, która nie może przekraczać 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem. 

Jakie korzyści płyną z postępowania restrukturyzacyjnego? 

  • prowadzi do zachowania bytu prawnego przedsiębiorstwa,
  • umożliwia negocjacje z wierzycielami – zawarcie układu – poprzez umorzenie części wierzytelności (długów) i/lub wydłużenie okresu spłaty, 
  • ochrona przed koniecznością ogłoszenia upadłości, 
  • ochrona przed utratą majątku przedsiębiorstwa,
  • ochrona przed egzekucją. 

Kiedy powinno się skorzystać z postępowania restrukturyzacyjnego? 

  • gdy prowadzę działalność gospodarczą w formie: jednoosobowej działalności gospodarczej, działalności rolniczej, spółki osobowych, spółki kapitałowej, oraz 
  • przewiduję, że w niedalekiej przyszłości mogą pojawić się problemy finansowe lub 
  • gdy pojawiają się pierwsze problemy finansowe. 

Zespół prawny Kancelarii Prawnej what.now® sp. z o.o. gotowy jest pomóc we wszelkich formalnościach w celu uzyskania pomocy prawnej przy upadłości i restrukturyzacji konsumenckiej oraz restrukturyzacji podmiotów gospodarczych.

Zapraszamy do kontaktu!

 

Scroll to Top