fbpx

Przedsiębiorcy – twórcy polskiej gospodarki, czy są przygotowani do podejmowania decyzji finansowych? 

Zacznijmy na początku  od tego, kim jest polski przedsiębiorca?

Z raportu Polskiej Rady Biznesu (1) wynika, że najwięcej osób prowadzących własne przedsiębiorstwa mieszka na Mazowszu, Pomorzu i ziemi łódzkiej, bowiem w tych regionach osoby prowadzące własną firmę stanowią aż 4,6% wszystkich zatrudnionych, podczas gdy średnia dla całego kraju wynosi 4,1%. Przedsiębiorcy to grupa społeczna, w której wciąż dominują mężczyźni a w każdym kraju unijnym udział kobiet prowadzących własne przedsiębiorstwa nie przekracza jednej trzeciej (w Polsce obecnie wynosi 29%). Polscy przedsiębiorcy deklarują, że najczęściej pełnią rolę  managerów lub kierowników w swoich firmach. Rzadko zajmują się wytwarzaniem towarów lub usług związanych z profilem działalności przedsiębiorstwa. Co ciekawe, tylko 1% (9 tys.) polskich przedsiębiorców posiada wykształcenie podstawowe. Jest to bardzo dobry wynik w porównaniu z pozostałymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, gdzie aż 18% przedsiębiorców zakończyło edukację na poziomie podstawowym. Pozostała część badanych deklaruje, że ma wykształcenie średnie (59% – 373 tys.) lub wyższe (40% – 253 tys.). 

(1) Raport Polityka Insight “Przedsiębiorcy odczarowani – kim są twórcy polskiej gospodarki?”

Z danych statystycznych wynika, że polski przedsiębiorca poświęca na pracę około 47 godzin tygodniowo. To aż 7 godzin więcej niż średnia dla innych pracowników w Polsce. Co więcej, bardzo duża grupa przedsiębiorców pracuje „po godzinach”. Aż 20% badanych pracuje od 50 do59 godzin tygodniowo, 12,5% – od60do 69 godzin tygodniowo, a 5% nawet ponad 70 godzin w skali jednego tygodnia! Analizowane dane  ukazują, że polscy przedsiębiorcy są bardzo zaangażowani w rozwój i prowadzenie swojej firmy. Co ważne, 60% polskich przedsiębiorców silnie wierzy w swoje umiejętności prowadzenia biznesu.

Pożądane cechy i działania przedsiębiorcy

Osoba prowadząca własną firmę, chcąc być o krok przed konkurencją musi podejmować odważne decyzje biznesowe.

Nie powinno jej zabraknąć motywacji, szczególnie na początkowym etapie prowadzonych przedsięwzięć, kiedy trzeba poświęcić mnóstwo pracy na pozyskanie nowych klientów, jednocześnie dbając o płynność finansową firmy. Jako kolejną cechą dobrego przedsiębiorcy należy wskazać cierpliwość, a następnie: inicjatywę i kreatywność, a także pewność siebie, samodyscyplinę, wytrwałość w dążeniu do celu oraz zdolności organizacyjne. W kontekście pytania zasadniczego postawionego w ramach niniejszego artykułu, należy odpowiedzieć na pytanie czy tylko te cechy wystarczą, aby przedsiębiorstwo osiągnęło sukces? 

Jak wskazują autorzy omawianego Raportu, sukces przedsiębiorstwa opiera się, w głównej mierze, na odpowiednio podjętych decyzjach, które zbliżają firmę do osiągnięcia przez nią założonych celów. W ramach niniejszego artykułu postawione zostało pytanie, czy polslcy przedsiębiorcy są przygotowani do podejmowania decyzji o charakterze finansowym? 

Jak wynika z analizy danych przedstawionych w omawianym raporcie, aż 75 proc. przedsiębiorców deklaruje, że jest przygotowana do samodzielnego podejmowania decyzji finansowych. Potwierdzałoby to, statystyki, które wskazują, że tylko 40 proc. polskich przedsiębiorców zatrudnia jako wsparcie specjalistów, reszta decyduje osobiście. Zatem na podstawie rzeczonej analizy, z dużą dozą pewności należałoby wskazać, że polscy przedsiębiorcy – w swojej opinii – uważają się za przygotowanych do podejmowania decyzji finansowych. Jak wygląda zatem ta kwestia od strony praktycznej? 

Wieloletnie doświadczenie zespołu kancelarii prawnej  what.now® pokazuje jednak, że mimo powyższych statystyk, mówiących o przeświadczeni polskich przedsiębiorców co do posiadanego przygotowania do podejmowania  decyzji finansowych, w praktyce decyzje te często są podejmowane pochopnie, na skutek impulsu, potrzeby chwili. W efekcie prowadzi to do sytuacji, w której decyzje te nie przynoszą oczekiwanego skutku, niejednokrotnie powodując dodatkowe problemy i komplikacje. 

Stąd, celem uniknięcia poważnych problemów związanych z brakiem dostatecznego doświadczenia w zakresie podejmowania decyzji o charakterze finansowym i ekonomicznym, Kancelaria Prawna what.now® pozostaje do dyspozycji pod adresem: k.porozynska-chudy@whatnow.pl i/lub numerem telefonu: 794 444 535.

Przewiń do góry