fbpx

Życie po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej

Etapem kulminacyjnym postępowania dotyczącego upadłości konsumenckiej jest wydanie postanowienia w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli, wydanie postanowienia w przedmiocie umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty, bądź wydanie postanowienia w przedmiocie warunkowego umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty. W praktyce najczęściej będziemy mieli do czynienia z tą pierwszą sytuacją, tj. ustaleniem planu spłaty wierzycieli.

Plan spłaty określa zakres i czas spłacania przez upadłego zobowiązań. W zależności od sytuacji dłużnika, plan spłaty może zostać ustalony na okres do 36 miesięcy, natomiast jeśli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, okres ten nie może być krótszy niż 36 miesięcy i dłuższy niż 84 miesiące.

Ustalając plan spłaty wierzycieli, Sąd bierze pod uwagę możliwości zarobkowe upadłego, konieczność utrzymania upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu oraz ich potrzeby mieszkaniowe, wysokość niezaspokojonych wierzytelności oraz stopień zaspokojenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. 

W praktyce, Sąd ustala miesięczną ratę na takim poziomie, na jaki pozwalają dochody otrzymywane przez upadłego pomniejszone o koszty utrzymania siebie i rodziny.

Jeżeli upadły nie jest w stanie spłacać ustalonego przez Sąd planu spłaty w trakcie jego wykonywania, istnieje możliwość złożenia wniosku o zmianę planu spłaty i określenie niższej raty, a nawet uchylenie planu spłaty i umorzenie pozostałych zobowiązań.

Po wykonaniu planu spłaty, pozostałe niespłacone zobowiązania takie jak kredyty, chwilówki, niezapłacone rachunki i inne zobowiązania dłużnika są umarzane. Tym samym nie istnieje możliwość dochodzenia tych zobowiązań przez wierzycieli na drodze sądowej, egzekucyjnej, czy w inny sposób.  Jest to bez wątpienia największa zaleta postępowania upadłościowego, która powoduje, że lwia część niespłaconych zobowiązań po prostu przestaje istnieć.

Wykonanie planu spłaty wiąże się również z odzyskaniem pełnej kontroli nad swoim majątkiem. Od tej pory upadły może bez ograniczeń nabywać rzeczy do swojego majątku, w tym nieruchomości w postaci mieszkania lub domu. Upadły ma również możliwość zaciągania bez ograniczeń nowych zobowiązań. 

Nie ma również przeszkód, aby były dłużnik mógł rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej. 

Oprócz uzyskania oddłużenia, upadły dłużnik zyskuje również spokój przejawiający się w uwolnieniu od postępowań sądowych czy komorniczych, który to spokój przekłada się również na sferę psychiczną. 

W efekcie przeprowadzonego postępowania, osoba zadłużona może wreszcie odzyskać kontrolę nad swoim życiem. 

Po zrealizowaniu wszystkich etapów postępowania upadłościowego, w końcu powstaje możliwość odbudowania własnego budżetu i podejmowania nowych wyzwań bez konieczności oglądania się na wcześniejsze długi.

Ostatnie zmiany przepisów dotyczące upadłości konsumenckiej sprawiły, że oddłużenie może uzyskać praktycznie każdy. Widać to w szczególności w lawinowym wzroście składanych do sądów wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Jeśli więc masz zamiar skorzystać z upadłości konsumenckiej, to teraz jest na to najlepszy czas.

Ponadto, informujemy o kolejnym bezpłatnym wydarzeniu online realizowanym przez Prezesa naszej Kancelarii – Rafała Machalińskiego DBA LL.D.. Tym razem tematem szkolenia będzie: Jak wybrać skuteczną Kancelarię Prawną do obsługi postępowań restrukturyzacyjnych?Spotkanie odbędzie się 21.06.2022 r. o godzinie 18:00. 

Zapisy na bezpłatny webinar możwlie są pod niniejszym linkiem: ZAPISY NA BEZPŁATNY WEBINAR.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Scroll to Top